ทำไมต้องเลือกเรา?

ประสบการณ์

โรงเรียนได้มีการจัดตั้งและดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2507

คุณภาพ

ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดี-ดีมาก กว่าร้อยละ 91.66 จาก 12 ตัวชี้วัด

ความสำเร็จของนักเรียน

ศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ได้ศึกษาต่อสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากแวดวงการศึกษาและสถาบันที่มีชื่อเสียง

การดูแลใกล้ชิด

เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการทำประกันอุบัติเหตุและคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนมณีวิทยา
โรงเรียนมณีวิทยาSaturday, March 23rd, 2019 at 12:40pm
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้คะแนน
O-net อยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยค่ะ 😉😉
เด็กหญิงพิมพ์ชนก นเรศสิน
- วิชาภาษาอังกฤษ 97.50
- วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

เด็กหญิงวิรดา สังขะสูตร์
- วิชาภาษาอังกฤษ 82.50

เด็กชายสุทธิมนต์ สามกษัตริย์
- วิชาภาษาอังกฤษ 90

เด็กหญิงอภิญญา ปะสาวะทัง
- วิชาภาษาอังกฤษ 95.00
โรงเรียนมณีวิทยา
โรงเรียนมณีวิทยาSaturday, March 23rd, 2019 at 10:25am
ขอแสดงความยินดีด้วยกับเด็กชายสฤษฎิ์ภพ สอนทา ที่สอบ O-net วิชาภาษาอังกฤษได้ 97.5 คะแนนค่ะ 😀
โรงเรียนมณีวิทยา
โรงเรียนมณีวิทยาWednesday, March 13th, 2019 at 3:45pm
ขอแสดงความยินดีด้วยกับ เด็กหญิงพิมพ์ชนก นเรศสิน ที่สามารถศึกษาต่อเข้า โรงเรียนศึกษานารี (Ap) Academy Programs วันนี้โรงเรียนจึงสัมภาษณ์ความรู้สึกของน้องพิมพ์ชนกค่ะ
1.มีความรู้สึกอย่างไรที่สอบเข้าระดับมัธยมศึกษาต่อได้
- รู้สึกดีใจ ที่มีโรงเรียน เรียนต่อค่ะ (หัวเราะ)
2. มีความรู้สึกอย่างไรต่อโรงเรียนมณีวิทยา
- รู้สึกดีมากที่ได้เรียนในโรงเรียนนี้ และภูมิใจที่อยู่โรงเรียนนี้แล้วมีความสามารถเพิ่มขึ้น
3.ความสามารถอะไรเหรอ?
- เล่นดนตรีได้ และมีความมั่นใจในการกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องค่ะ
4. คิดว่าโรงเรียนมณีวิทยาให้อะไรกับเรา
- ให้เกือบทุกอย่าง ได้เพื่อนที่ดี ได้ความมั่นใจในการทำอะไรหลายๆ อย่าง
5. คิดว่าจะกลับมาที่โรงเรียนมณีวิทยา อีกครั้งมั้ย เพราะอะไร
- กลับมาแน่นอนค่ะ เพราะคิดถึงคุณครูและประสบการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่