ทำไมต้องเลือกเรา?

ประสบการณ์

โรงเรียนได้มีการจัดตั้งและดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2507

คุณภาพ

ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดี-ดีมาก กว่าร้อยละ 91.66 จาก 12 ตัวชี้วัด

ความสำเร็จของนักเรียน

ศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ได้ศึกษาต่อสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากแวดวงการศึกษาและสถาบันที่มีชื่อเสียง

การดูแลใกล้ชิด

เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการทำประกันอุบัติเหตุและคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนมณีวิทยา

โรงเรียนมณีวิทยาโรงเรียนมณีวิทยา added 21 new photos to the album: ตรวจสุขภาพเด็กๆ โครงการงานอนามัยโรงเรียน 2560.Wednesday, July 19th, 2017 at 3:45pm

วันนี้การแพทย์เทอดไทคลินิกเวชกรรมได้เข้ามาตรวจสุขภาพ วัดความดัน ตรวจการเคลื่อนไหว วัดสายตา และตรวจตาบอดสีให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทุกคนเลยค่ะ

โรงเรียนมณีวิทยา

โรงเรียนมณีวิทยาโรงเรียนมณีวิทยา added 9 new photos.Wednesday, July 19th, 2017 at 8:38am

ภาพบรรยากาศที่ครูป่านและครูปกรณ์ได้เข้าร่วมอบรมการใช้ ukulele เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมาค่ะ 😊🎶

โรงเรียนมณีวิทยา

โรงเรียนมณีวิทยาSaturday, July 15th, 2017 at 2:40pm

วันนี้รายงานสดเลยค่ะ ตอนนี้ครูป่านกำลังเข้าร่วมอบรมการใช้อูคูเลเล่เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีความสุข

น้องๆ ชั้นอนุบาลเตรียมพบกับครูป่านและอูคูเลเล่ที่จะช่วยสร้างความสนุกสนานในชั้นเรียนดนตรีในสัปดาห์หน้าได้เลยค่า 🎸🎶

แล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะคะ 😊

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ