ทำไมต้องเลือกเรา?

ประสบการณ์

โรงเรียนได้มีการจัดตั้งและดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2507

คุณภาพ

ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดี-ดีมาก กว่าร้อยละ 91.66 จาก 12 ตัวชี้วัด

ความสำเร็จของนักเรียน

ศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ได้ศึกษาต่อสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากแวดวงการศึกษาและสถาบันที่มีชื่อเสียง

การดูแลใกล้ชิด

เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการทำประกันอุบัติเหตุและคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนมณีวิทยา
โรงเรียนมณีวิทยาโรงเรียนมณีวิทยา added 16 new photos.Tuesday, December 11th, 2018 at 12:40pm
โรงเรียนมณีวิทยา
โรงเรียนมณีวิทยาSunday, November 25th, 2018 at 5:44pm
รอติดตามชมภาพบรรยากาศการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561 กันนะคะ 🐯💚
โรงเรียนมณีวิทยา
โรงเรียนมณีวิทยา
โรงเรียนมณีวิทยาโรงเรียนมณีวิทยา added 16 new photos — feeling happy.Thursday, November 22nd, 2018 at 8:27pm
สุขสันต์วันลอยกระทงค่ะ 😊💚💜🧡