ทำไมต้องเลือกเรา?

ประสบการณ์

โรงเรียนได้มีการจัดตั้งและดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2507

คุณภาพ

ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดี-ดีมาก กว่าร้อยละ 91.66 จาก 12 ตัวชี้วัด

ความสำเร็จของนักเรียน

ศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ได้ศึกษาต่อสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากแวดวงการศึกษาและสถาบันที่มีชื่อเสียง

การดูแลใกล้ชิด

เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการทำประกันอุบัติเหตุและคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนมณีวิทยา
โรงเรียนมณีวิทยาMonday, February 18th, 2019 at 9:11am
คอร์สปูพื้นฐานภาษาจีน(เรียนทั้งหมด 15 ครั้ง)
เริ่มเรียนดั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 - วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562
รับสมัครทั้งเด็กภายนอกและภายใน ตั้งแต่อายุ 3 - 9 ขวบ สนใจสามารถติดต่อได้ที่ ห้องธุรการ หรือ ทาง messenger (Facebook โรงเรียน)
หรือโทรสอบถาม 02-4778830-1,02-4779924
*รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 5 มีนาคม 2562
โรงเรียนมณีวิทยา
โรงเรียนมณีวิทยาMonday, February 4th, 2019 at 2:05pm
โรงเรียนมณีวิทยา
โรงเรียนมณีวิทยาโรงเรียนมณีวิทยา shared สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ's post.Wednesday, January 30th, 2019 at 3:00pm
ทางโรงเรียนประกาศหยุดทำการสอน
ในวันที่ 31 มกราคม 2562 - 1 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน จึงได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษา ปิดทำการเรียนการสอน ตามวันเวลาดังกล่าว