ทำไมต้องเลือกเรา?

ประสบการณ์

โรงเรียนได้มีการจัดตั้งและดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2507

คุณภาพ

ได้รับการรับรองการประกันคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับดี-ดีมาก กว่าร้อยละ 91.66 จาก 12 ตัวชี้วัด

ความสำเร็จของนักเรียน

ศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ได้ศึกษาต่อสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากแวดวงการศึกษาและสถาบันที่มีชื่อเสียง

การดูแลใกล้ชิด

เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการทำประกันอุบัติเหตุและคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนมณีวิทยา
โรงเรียนมณีวิทยาFriday, December 28th, 2018 at 4:17pm
สวัสดีปีใหม่ 2562
โรงเรียนมณีวิทยา
โรงเรียนมณีวิทยา
โรงเรียนมณีวิทยาFriday, December 28th, 2018 at 4:02pm
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒
โรงเรียนมณีวิทยา
โรงเรียนมณีวิทยา
โรงเรียนมณีวิทยาโรงเรียนมณีวิทยา was live.Friday, December 21st, 2018 at 5:39pm
โรงเรียนมณีวิทยา